სიახლეები

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესების და შედეგების ანალიზი 2020-2023

სრულად ნახვა

ჩვენი გუნდი

კახაბერ ელიავა

კახაბერ ელიავა

ცენტრის დირექტორი

ლაშა გოცირიძე

ლაშა გოცირიძე

მთავარი მკვლევარი, პროგრამების მენეჯერი

პაპუნა პეტრიაშვილი

პაპუნა პეტრიაშვილი

მთავარი მკვლევარი

ნინო ლოლაძე

ნინო ლოლაძე

მკვლევარი

პაატა გობეჯიშვილი

პაატა გობეჯიშვილი

მკვლევარი

  14-07-2024

  დოლარის კურსი 2.7274


  ევროს კურსი 2.9696
შშპ ერთ მოსახლეზე, 2022   6731 აშშ დოლარი
მშპ-ს ზრდა, 2022 11,0 %
ინფლაცია, 2023 (საშუალო)   2.5 %
უმუშევრობა, 2023 (პერიოდის ბოლო)   16.4 % 
2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები, მლრდ ლარი   0 
2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, მლრდ ლარი   0 
2023 წლის ბიუჯეტის დეფიციტი, მშპ-სთან მიმართება   0 
სახელმწიფო ვალი, მშპ-სთან მიმართებაში, 2023 (პერიოდის ბოლოს)   0 
პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, მშპ-სთან მიმართებაში, 2023  8.4 %

 

 

.

CSED

პარტნიორები

USAID

GIZ

MOF

pefa

GFA

CBI